Volum: --

Lyden av vegtrafikk – AuralVeg.

I AuralVeg hører du lyden fra biltrafikk på en veg. Du kan gjøre egne valg i skjermbildet og få høre hvordan lyden påvirkes av trafikkmengde, bilenes hastighet, eventuell støyskjerm, eller hvor langt fra vegen du befinner deg.

Først må du stille inn riktig lydstyrke på høyttaleren eller hodetelefonen din. Det er viktig for at du skal få en realistisk opplevelse av lyden fra vegtrafikken. Juster lyden opp eller ned ved hjelp av knappene "pluss" eller "minus" inntil stemmen min høres ut som fra en person som står ved siden av deg og snakker helt normalt til deg. Det kan hende du også trenger å justere lydkontrollen på datamaskinen eller en ekstern forsterker. Ta den tiden du trenger. Stemmen vil gjenta denne beskjeden til du er fornøyd. Klikk på knappen "Ferdig" når du synes stemmen har riktig lydstyrke. Da vil programmet ta deg videre til lyden av biltrafikk på en veg.